Put do uspeha: Salesforce rešenja „po meri“ za AEC industriju (Arhitektura, inženjerstvo, građevinarstvo)

Client
Westkon Precast
Date
Septembar 2019 -
Services
Consulting, Unapređenje postojećih Salesforce rešenja, Razvoj novih Salesforce rešenja po meri, Održavanje sistema

O klijentu

Od 1987. godine, kompanija Westkon proizvodi prefabrikovane konstrukcijske komponente i detaljne arhitektonske proizvode za građevinsku industriju i inženjering. Tokom godina, specijalizovali su se u pružanju usluge za sektor niskogradnje, proizvodeći grede za mostove, barijere i druge prefabrikovane betonske proizvode. Kompanija Westkon Precast je proizvela i konstruisala montažne proizvode za neke od najvećih i najistaknutijih australijskih znamenitosti, zgrada, sportskih stadiona i puteva.

how can we help you?

Contact us at the Kameleon Solutions office nearest to you or submit a business inquiry online.

Izazov

Sredinom 2019. godine od ove australijske kompanije dobili smo upit za saradnju, a glavni izazov s kojim smo se u startu suočili bio je klijentov „legacy“ sistem, odnosno stari sistem koji je klijent do tad koristio. Kompanija Westkon je jedan od pionira u korišćenju Salesforce-a, koji su implementirali još davne 2008. godine. To je bila i specifičnost ovog projekta: nismo radili implementaciju Salesforce rešenja (što je jedna od naših glavnih usluga), već smo nasledili postojeći sistem. Njega je zatim bilo potrebno modernizovati tako da ide u korak sa najnovijim tehnološkim mogućnostima koje Salesforce pruža. 

Početak saradnje bio je projektnog tipa; klijent je imao listu konkretnih zahteva koje smo mi uspešno realizovali i u praksi demonstrirali naše znanje u dve ključne oblasti kada je u pitanju podrška za Salesforce: znanje u konsaltingu i znanje u razvoju rešenja. 

Nakon toga, na obostrano zadovoljstvo, saradnja je produžena i traje već dugih pet godina. Možemo slobodno da kažemo da smo vremenom postali eksperti za Salesforce rešenja u AEC industriji, a Westkon jedan je od naših najuspešnijih projekata na kojima radimo.

Rešenja

Sva rešenja koja smo unapredili ili izgradili za Westkon su custom-made i tailor-made, odnosno krojena i pravljena po meri klijenta. Iako Salesforce kao platforma nudi širok spektar odličnih gotovih (off-the-shelf) rešenja, zbog  specifičnih zahteva industrije i načina na koji klijent organizuje svoje poslovanje i proizvodnju, odlučili smo se za to da sve module, funkcionalnosti i rešenja sami razvijamo. Uz to, klijent je već imao postojeći sistem i želeli smo samo da ga dodatno optimizujemo. Zato smo tokom prvih pet godina rada za Westkon modernizovali i unapredili postojeća rešenja, a paralelno sa tim procesom, gradili smo i neke potpuno nove module i funkcionalnosti.

Tokom procesa, imali smo pravilo da svako naše rešenje mora da ispuni četiri uslova:

 • da krajnjem korisniku bude jednostavno za upotrebu,
 • da bude kompaktno, sa jasnom navigacijom,
 • da bude funkcionalno iz ugla biznisa, i
 • da bude custom-made odnosno pravljeno baš po meri klijenta.

Zahvaljujući dobroj komunikaciji i saradnji sa klijentom, sva rešenja koja smo kreirali se brzo implementiraju, zadovoljavaju zahteve kompanije, a jednostavna su za korišćenje.

Kameleon Solutions tim odigrao je ključnu ulogu u podizanju Westkon Salesforce sistema – koji se sada zove Westkonnect – na novi nivo, i na taj način svim zaposlenima unutar sistema olakšao obavljanje svakodnevnih zadataka. Imajući u vidu već pomenute specifične zahteve industrije i klijenta, bilo je potrebno uraditi egzaktno prilagođavanje sistema kako bismo adresirali sve aspekte Westkon poslovanja, uključujući i sledeće procese:

 • Procena;
 • Planiranje;
 • Menadžment;
 • Proizvodnja;
 • Kontrola kvaliteta;
 • Isporuka.

Danas otvoreno možemo da kažemo da ovaj projekat predstavlja jedinstven primer implementacije Salesforce-a. Ona je klijentu omogućila da svi sektori i procesi unutar kompanije budu delom ili u potpunosti podržani različitim Salesforce custom-made rešenjima i alatima, tako da je celokupno poslovanje integrisano u jednu krovnu platformu. Ovaj pristup možda nije norma i odstupa od tipičnog načina na koji kompanije koriste Salesforce, ali za nas je ovo bila jako dobra i lepa prilika da angažujemo sopstvenu kreativnost u rešavanju poslovnih izazova. Zato smo za ovih pet godina uložili više od 2300 sati rada u razvoj i izgradnju rešenja i procesa za besprekornu integraciju celog poslovanja u jednu platformu.

Rezultati

S obzirom na to da smo u navedenom periodu (2019 – danas) imali nekoliko stotina uspešno obavljenih zadataka, ovde ćemo izdvojiti samo one najveće pobede, kao i unapređenja kritičnih tačaka poslovanja.

Naš prvi prvi realizovani projekat bio je inoviranje postojećeg sistema, prevođenjem iz Classic u Lightning okruženje. U ovom procesu smo sve komponente i funkcionalnosti uspešno revidirali i uskladili sa novim sistemom. Salesforce Lightning okruženje donelo je i novine u pogledu funkcionalnosti, navigacije, elemenata, i načina na koji se generišu poslovni izveštaji. 

Izdvajamo najveće uspehe koje smo postigli tokom prvih pet godina rada: 

 • Troškovi proizvodnje su znatno smanjeni nakon implementacije modula za planiranje i upravljanje proizvodnjom, kao i sveobuhvatnog modula za evidenciju radnih sati i prisutnosti na radnom mestu. Ova rešenja su obezbedila pravovremene i tačne informacije koje menadžerima projekata olakšavaju planiranje rada i resursa unapred, izbegavajući nagađanja i potencijalne krize.  Dodatno, postigli smo značajno povećanje produktivnosti. Uvek ažurni podaci o radnoj snazi omogućavaju donosiocima odluka da brzo reaguju i prilagode proizvodne parametre, da povećavaju efikasnost, smanje troškove i ostanu u okviru budžeta.

Pored toga, postigli smo i stoprocentnu stabilnost sistema za evidentiranje radnih sati zaposlenih, vitalnog elementa za poslovanje kompanije koji direktno utiče na obračun plata zaposlenih i saradnika. Radeći sa nultom tolerancijom na greške, sistem obezbeđuje preciznu kompenzaciju za svaki zabeleženi radni sat.

Ovakva rešenja su se pokazala posebno neophodnim u industrijama sa velikim brojem zaposlenih, na stalnim ili privremenim radnim mestima, jer podižu produktivnost proizvodnih pogona i obezbeđuju uspešan završetak planiranih projekata u predviđenim vremenskim okvirima.

 • Značajno smo smanjili procenat škarta i dorade proizvoda, kroz primenu rigoroznog sistema kontrole kvaliteta. Sistem se prati svakodnevno, što je rezultiralo i značajnim finansijskim uštedama. Pored toga, ojačali smo segment kontrole kvaliteta, i to revitalizacijom i unapređenjem postojećeg modula. Dodali smo nove opcije i pojednostavili procese koji prate ceo lanac provere kvaliteta, uključujući i generisanje neophodne dokumentacije. Modul za kontrolu kvaliteta direktno je povezan i sa povećanim zadovoljstvom kupaca, zato što jedan deo ovog modula obuhvata i proveru kvaliteta koja dolazi od strane klijenata. Zahvaljujući ovim inovacijama, došli smo dotle da smo broj primedbi kupaca sveli na 0 u poslednjih 12 meseci.
 • Ostvarili smo značajne uštede vremena razvojem novog rešenja za generisanje preciznih izveštaja i uvođenjem modula koji pojednostavljuje tradicionalno dugotrajni proces izveštavanja. Zahvaljujući ovom novom sistemu, menadžeri dobijaju važne informacije u realnom vremenu, što im omogućava da odluke donose informisano i bez spekulacija.
 • Uvođenjem automatskog sistema evidencije radnog vremena, klijentu smo uštedeli dva cela radna dana unosa podataka. 
 • Implementacijom alata za upravljanje projektima smo zaposlenima uštedeli stotine imejlova svake nedelje, pojednostavili smo proces razmene informacija i uštedeli sate i sate rada, koji bi ranije bili potrošeni na traženje informacija među brojnim imejlovima. Ova inicijativa je takođe ubrzala i poboljšala produktivnost sastanaka.

Kao posebno važan projekat ističemo razvoj rešenja za izveštavanje o dobicima i gubicima (P&L), čime smo ovaj fundamentalni aspekt poslovanja automatizovali. Zanimljivo je što smo u ovom slučaju integrisali klijentovo postojeće rešenje za generisanje dokumenata sa našim novim sistemom, stvarajući jedinstven, besprekorno povezan i efikasan sistem.

 • Eliminisali smo svako potencijalno gubljenje vremena i novca, optimizacijom kritičnog aspekta poslovanja – sistema za transport i isporuku proizvoda. Ova sveobuhvatna transformacija je svela mogućnost greške na 0%, poboljšala efikasnost procesa i smanjila vreme obrade zahteva za isporuku kupaca. Pored toga, značajno smo poboljšali fleksibilnost zahteva kupaca nudeći im više opcija i pogodnosti, kao što je mogućnost istovremenog zakazivanja više isporuka.

Nakon modernizacije, sistem radi besprekorno, a naš Kameleon Solutions tim posvećen je rešavanju svakog potencijalnog tehničkog problema i to u roku od 15 minuta, bez obzira na značajne razlike u vremenskim zonama. Ovaj aspekt je ključan za poslovanje, jer kamioni za dostavu pokrivaju velike udaljenosti širom Australije, te svaki zastoj ili kvar sistema može dovesti do značajnih vremenskih i finansijskih gubitaka za klijenta.

Dugoročni uticaj

Danas svi zaposleni u kompaniji Westkon, od radnika u fabrici do direktora, koriste poslovna rešenja zasnovana na Salesforce-u. Štaviše, Westkon kupci takođe imaju kontakt sa Salesforce platformom, i to preko portala gde mogu efikasno da organizuju porudžbine i isporuke na svoje adrese, koristeći posebno kreirane funkcionalnosti baš za njihove potrebe. Svaki pojedinac, direktno ili indirektno, integrisan je u sistem zasnovan na Salesforce-u. Ova praksa je globalno jedinstvena, jer je u mnogim kompanijama uobičajeno da se Salesforce rešenje implementira u samo jednom sektoru, kao što je na primer korisnička podrška ili prodaja. Westkon je specifičan po tome što Salesforce rešenja prožimaju njihovo celokupno poslovanje, sve sektore i procese.

Ono što nas čini ponosnim je što su zaposleni koji koriste Westkonnect veoma zadovoljni rešenjima, a povratne informacije koje dobijamo su izuzetno pozitivne. Korisnici prepoznaju njegovu vrednost i potencijal, i svi zajedno kontinuirano radimo na daljem razvoju i unapređenjima.

Westkon je odličan primer kako Salesforce može pozitivno uticati na celo poslovanje, nudeći sveobuhvatno rešenje koje služi svim sektorima unutar kompanije.

Testemonial

Partnerstvo sa Kameleon Solutions timom imalo je izuzetno pozitivan uticaj na naše poslovanje. Od trenutka kada smo započeli saradnju, njihov tim je pokazivao visok nivo stručnosti i posvećenosti. Njihovo dubinsko razumevanje Salesforce-a u kombinaciji sa strateškim pristupom otvorilo nam je vrata ka novim poslovnim uspesima.

Otkako smo udružili snage sa Kameleon timom, primetili smo značajna unapređenja u našim svakodnevnim operativnim zadacima. Njihova rešenja krojena po meri naše kompanije, kao i inovativna implementacija, unapredili su interne procese, povećali produktivnost i na taj način pomogli našim timovima da ostvare bolje rezultate. Njihova personalizovana podrška i proaktivan pristup značajno su nam pomogli da maksimiziramo vrednost koju Salesforce ima za naše poslovanje. 

Ne samo da nam je Kameleon tim pomogao da optimizujemo Salesforce platformu, već su takođe preuzeli ulogu savetnika koji kontinuirano daje nove uvide i predloge unapređenja kako bismo ostvarili dodatni rast. Njihova posvećenost našem uspehu je evidentna u svakoj interakciji, i ne možemo biti zadovoljniji rezultatima koje smo zajedno postigli. 

Ukratko, naše partnerstvo sa Kameleon Solutions timom je odluka koju slavimo svakog dana. Njihova ekspertiza, posvećenost i bezuslovna podrška ne samo da su transformisali naše Salesforce iskustvo, već su značajno doprineli i našem celokupnom poslovnom uspehu. Punog srca se zahvaljujemo Kameleon Solutions timu, našem odabranom Salesforce partneru, i radujemo se daljim zajedničkim projektima.

Camille Zeiback, Business Operations Manager, Westkon

Tragate za najboljim licenciranim Salesforce partnerom?