Our Partners

TRU InfoTech Ltd

Lagos, Nigeria
TRU je akronim od True, Reliable & United. Shodno našem imenu, već 22 godine se trudimo da kao grupacija od pet kompanija pružimo našim klijentima pouzdanu uslugu u sferi biznis aplikacija i inofrmacionih rešenja, IT konsaltinga i implementacije, kao i IT infrastrukture..

Euro Quality Standard INT

Business Process Improvement Belgrade, Serbia
Izazovi savremenog poslovanja zahtevaju stalno praćenje organizacionih procesa i strukture od strane menadžmenta kako bi se pronašli najprikladniji poslovni pristupi na tržištu i ujedno uvećala profitabilnost. Jedan od najčešćih načina povećana efikasnosti i smanjenja operativnih troškova je osvrt na trenutno stanje i reinženjering operacionih modela, organizacione strukture i internih procesa u skladu sa definisanim strateškim ciljevima.
Kako Vam možemo pomoći

Možete nas kontaktirati u kancelariji najbližoj Vama ili nam možete poslati upit putem forme na sajtu.

Tragate za najboljim licenciranim Salesforce partnerom?